تجهیزات پزشکی دانش بنیان

شرکت دانش بنیان والا اندیشه پایا با تمرکز بر تولید تجهیزات پزشکی و درمانی، رگ یاب کودک را با نام تجاری VeinTech را به عنوان اولین محصول دانش بنیان در سال 1391 روانه بازار تجهیزات پزشکی کشور کرد. والا اندیشه پایا با تکیه بر این تجربه موفق، در سال های بعد، محصولات جدیدی در حوزه سلامت قلب را طراحی و تولید نموده است.

رگ یاب VeinTech

رگ یاب VeinTech

اینجا باید یک متن قرار گیرد. آن دسته از محصولاتی که شرکت دانش بنیان والا اندیشه پایا، از ایده تا اجرا به عنوان محصولات دانش بنیان و تمام ایرانی عرضه می کند. هر یک از این دسته محصولات در صفحه محصولات دانش بنیان کاملا توضیح داده شده است.

رگ یاب VeinTech Plus

رگ یاب VeinTech Plus

اینجا باید یک متن قرار گیرد. آن دسته از محصولاتی که شرکت دانش بنیان والا اندیشه پایا، از ایده تا اجرا به عنوان محصولات دانش بنیان و تمام ایرانی عرضه می کند. هر یک از این دسته محصولات در صفحه محصولات دانش بنیان کاملا توضیح داده شده است.

هولتر قلب ECGrecorTech

هولتر قلب ECGrecorTech

اینجا باید یک متن قرار گیرد. آن دسته از محصولاتی که شرکت دانش بنیان والا اندیشه پایا، از ایده تا اجرا به عنوان محصولات دانش بنیان و تمام ایرانی عرضه می کند. هر یک از این دسته محصولات در صفحه محصولات دانش بنیان کاملا توضیح داده شده است.